Мэдээ

2018-01-22Газрын нэгдмэл сангийн 2017 оны аймгийн нэгдсэн тайлан
2017-05-04Инженерийн барилга, байгууламж, шугам сүлжээний мэдээллийн сан байгуулах сургалт
Санал асуулга
© 2018 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР