Мэдээ, мэдээлэл

2019-02-12Хилийн цэсийн маргаан шийдвэрлэх заавар
2019-01-17Өвөрхангай аймгийн газрын нэгдмэл сангийн 2018 оны нэгдсэн тайлан
2018-01-22Өвөрхангай аймгийн газрын нэгдмэл сангийн 2017 оны нэгдсэн тайлан
2017-05-04Инженерийн барилга, байгууламж, шугам сүлжээний мэдээллийн сан байгуулах сургалт
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР