Видео мэдээ

2019-05-26Монгол орны геодезийн тулгуур сүлжээ, геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтийн тухай
2019-05-26Монгол орны зурагжуулалтын тухай
Санал асуулга
© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР